İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

F.S.S. Fren Sistemleri Sanayi olarak; tüm ürünlerimiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin her aşamasında ve tüm alanlarımızda, hammadde girişinden tamamlanmış ürün çıkışına ve ürünlerimizin müşterilerimize teslim edilmesine kadar geçen süreçte insan ve çevre arasındaki ilişkileri düzenlemek ve bu ilişkiyi sürdürmeyi sağlamak ana amacımızdır.

Amacımız doğrultusunda yürürlülükteki mevzuat, yasal düzenlemeler, müşteri şartları ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarını göz önünde bulundurarak ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak;

• Çevre ve İSG konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getiririz,

• Çevre ve İSG risklerini minimuma indirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen kişilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması; için eğitim faaliyetleri düzenleyerek bilinçlenmelerini sağlarız,

• Eğitimli personelimizle birlikte doğru ve etkin bir atık yönetimini sağlayarak ve sürekli uygun teknolojiyi kullanarak çevreyi korur, böylece hava, su, toprak kalitesinde bozunmayı, kirlenmeyi önleriz ve doğal kaynakların tüketimini azaltırız,

• Acil durumlar için gerekli tedbirleri önceden alarak acil durumlarda oluşacak riskleri önleriz,

Çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenen kişi veya grupların kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek amacıyla gerekli tedbirleri alarak riskleri önler ve kayıp iş zamanlarını azaltırız.

Bu çalışmalarımız ile birlikte; Çevre ve İSG performansını arttırmayı ve böylece yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz. 

 

cevre1.png